Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Part 2

2. Nhạc gây nghiện NCS PART 2
Uploaded on YouTube 23-11-2014
Kênh Nhạc Gây Nghiện offical: https://www.youtube.com/channel/UCxX6Tf20yzD1ORLO0oQ26DA
Kênh của chủ Blog offical: https://www.youtube.com/channel/UCgbfLQylKr717uQogqlWNaA
Hãy SUBSCRIBE cả 2 kênh để có những điều thú vị cho cuộc sống thêm tươi nhé!

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Những Track Nhạc Gây Nghiện

1. NGN Part [1]
Ngày xuất bản lên YouTube 23-11-2014
Kênh Nhạc Gây Nghiện offical: https://www.youtube.com/channel/UCxX6Tf20yzD1ORLO0oQ26DA
Kênh của chủ Blog offical: https://www.youtube.com/channel/UCgbfLQylKr717uQogqlWNaA
Hãy SUBSCRIBE cả 2 kênh để có những điều thú vị cho cuộc sống thêm tươi nhé!